Kurum Politikalarımız

Yetişkinler, küçük bir çocuğun bildiklerinin mislini bilebilir. Buna karşın, çocuk olma hissi ve dünyanın çocuğa hissettirdikleri, yetişkinlerin bilebileceklerinin dışında olduğu unutulmamalıdır.

Bunlar öğretmenin öğrenmesi gereken uzmanlık alanıdır ki, çocuğa ulaşabilsin ve öğretebilsin.

Lilian Katz

2015 yılında revize edilmiştir. Yeni versiyonu çıkmadığı sürece günceldir.
Seteney Multi-Lingual Kreş & Anaokulu olarak her öğrencimizin;
* Sevecen ve ona özen gösteren yetişkinlerle çevrili olduğunu bildiği;
* Evine, güvende olduğu mutlu bir alternatif  olan bir ortamda olduğunu bildiği;
* İlkokula hazırlık yaptıkları okul öncesi dönemde bireyselliklerini ifade edebildikleri ve gelişimlerini gerekli mükemmellikte sağlayabilecekleri çevre, servis ve hizmetleri, belirtilen politika ve ilkelere bağlı kalmak suretiyle sağlamayı amaçlamaktadır.

1. İlkelerimiz:

Bizim uzmanlığımız; çocuklardır.

 • Çocukların söz sahibi olabilmeleri için her türlü çabayı gösteririz
 • Bakım ve eğitim programlarımız çocuk merkezli bakış açısı ile hazırlanır.
 • Kendimizi tüm çocuklara adamamızı sağlayan tutkumuz devam edecektir. Burada velilerimizden aldığımız pozitif geribildirimler motivasyonumuzu arttıracaktır.

Mevcut olanı değil, en iyi olanı benimseriz.

 • Dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılmış araştırma ve kaynakları kullanmak suretiyle, yaptıklarımız gözden geçirecek ve gelişmelere açık olacağız.
 • Deneyim ve eğitimlerimiz dahilinde edindiğimiz yeni bilgileri yazıya döker, ekip arkadaşlarımızla paylaşırız. Yazılı paylaşımlarımızın ve eğitim dokümanlarımızın sadece kağıttan ibaret olmadığını biliriz.
 • İç eğitimlere önem veririz.

Düzenli, açık ve verilere dayalı iletişim kurarız.

 • Öğrencilerimizle, velilerimizle, ekip arkadaşlarımızla, içinde bulunduğumuz mahalle ve komşularımızla etkili ve yapıcı iletişim halinde olmaya önem veririz.
 • İletişim kanalları kullanımı için sağlam kurum içi prensipleri ve kuralları geliştiririz.
 • İletişim hedeflerimize ulaşmak için teknolojiyi de kullanırız. (Sosyal Medya, iletişim Yazılımları, Görsel Medya)

Dinler, harekete geçer ve biraz daha dinleriz.

SWOT analizi metodunu kullanarak kendimizi düzenli olarak değerlendiririz.

 • Ekip arkadaşlarımızı, velilerimizi ve çocuklarımızın talep ve isteklerini dinler ve gözlemler, ve harekete geçeriz.
 • Öğrencilerimizin yanında birbirimiz ile yaptığımız konuşmalara, kullandığımız lisan ve  kelimelere dikkat eder, özen gösteririz.
 • Öğrencilerimize karşı kullandığımız lisan ve kelimelere, ses tonumuza dikkat eder, özen gösteririz.

Sözümüzde dururuz

 • Vizyon ve hedeflerimizi paylaşır, ve bunları gerçekleştirmek için çalışırız. Varacağımız yere doğru bir yolculukta olduğumuzu, tüm cevapları bilemeyeceğimizi kabul eder, yardım ve destek istemenin güzelliğini, yolculuğumuz boyunca sürekli yeni şeyler öğreneceğimizi biliriz.

2. Amaç ve Hedef politikalarımız;

1,5 – 5 Yaş arası gün içerisinde ev ortamından uzak çocuklara, ev ortamlarına alternatif bir alanda mükemmel bakım ve geniş bir yelpazede sunduğumuz oyun aktivitlerini sunmak, yaşlarına göre eğitim programları ile gelişimlerini desteklemek, bire bil dil eğitim programları sunarak  ileri ki yıllarını kapsayan eğitim ve öğretim yaşamlarına temel hazırlamak.

Bunu başarmak için, Seteney Multi-Lingual Çocuk Evi okul öncesi müfredatı doğrultusunda çocuğun sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerini geliştirmek için uyarıcı faaliyetleri organize edecek iyi nitelikli ve yetkin personel istihdam eder.

Bu faaliyetler samimiyetle, sevecen,  ve teşvik edici bir ortamda sağlanacaktır.

Çocuklara yeteneklerine güven duyacak, özgüvenlerini yükseltecek şekilde teşvik edeci kaynak ve faaliyetleri sağlamak. 

Tüm kaynaklar ve faaliyetler tüm öğrencilere eşit sunulur: Bu hüküm aynı zamanda özel ihtiyaçları kabul ve anlayışı teşvik edecek ve bütün çocuklar için erişilebilir olacaktır.

Ebeveynlerin çocuklarının bakımını / refahını ilgilendiren her türlü bilgiye erişimini sağlamak: Ebeveynler, çocuklarının okula başlama sürecinde kuruma ve personele güven temelli sağlıklı bir ilişki geliştirmeleri için gerekli olan zamanı kurumda geçirmeleri için teşvik edilecektir.

Ebeveynlerin çocuklarının sağlık, güvenlik veya refah bozan herhangi bir sorun olduğunu hissettikleri takdirde idari personelle direk iletişime geçmelerinin gerekliliğine dair farkındalık oluşturacak ve idari Personel de bu sorunlara uygun bir çözüm bulmak için, mümkün olduğunca yardımcı olacaktır.

Ebeveynler, kurum tarafından (doğacak sonuçların çocuğun zararına olacağına dair zorlayıcı gerekçeler olmadığı takdirde)  çocukları ile ilgili her türlü endişe ve uygulanan işlemden haberdar edileceklerdir.

Her çocuğun, işbirliği yapmayı, fikirlerini paylaşmayı, kendi yakın aile bireyleri dışında başkalarıyla ilişki kurabilmeyi ve uyum içinde çalışmayı öğrenmesi diğer çocuklarla karışmasına için fırsat verilmesi: Bu düzenli, sakin ve dostane bir ortamda tanıdığı okul personeli tarafından sağlanacaktır.

Çocukların yüksek oranla onlar tarafından yönetilen oyunlarla keşfetmenin keyfini yaşayacakları, teşvik edici – uyarıcı bir ortam sağlamak: Bu, çocuğun doğal keşfetme duygusunu uyaracak şekilde  ilgilerini çeken konuların sürekli değiştirilmesi ile sağlanır.

Çocuk etraflarında ki fiziksel dünyayı oyun ve farklı materyallerin deneyimlenmesi yoluyla öğrenir. Çocuklara okul öncesi müfredatı doğrultusunda geniş uyarıcı aktivitelerin sunulması ie bu hedefe ulaşılır. Bu aktiviteler, çocukların bireysel yeteneklerine ve ilgilerine, yaş gruplarına uygun olmasında, ayıca oyun temelli ve bağımsız öğrenme ortamı oluşturmasına dikkat ederek planlanır.

3.   Fırsat Eşitliği Politikası

Amaçlarımız:

1- ‘Every Child Matters (Her Çocuk Önemlidir)’ söyleminin 5 sonucuna ulaşabilecekleri güvenli ortamı oluşturmak:

 • Sağlıklı olmak,
 • Güvende olmak,
 • Mutlu olmak ve Başarmak,
 • Bulunduğu ortam, çevre ve topluma olumlu katkı sağlamak,
 • Refah içinde olmak.

2- Tüm bireylerin kendilerini yansıttığını düşündükleri ve aidiyet duygusu hissettikleri öğrenme ortamı oluşturmak.

3- Çocukların ileriki hayatlarında yaşayacakları kozmopolit toplum içinde kendi yerlerini  (milli, manevi, kültürel değerlerinin bilinciyle) tanımlayabilecekleri, dünya vatandaşları olmaları için hazırlamak.

4- Eşitlik ve çeşitlilik anlayışımız dahilinde ailelerimizin ve çalışanlarımızın yaşam görüş ve felsefelerine değer vermek.

Amaçlarımıza ulaşmak için:

1- Uygun iletişim araçlarını kullanmak suretiyle tüm taraflarla iletişim içinde olmak için imkanlarımızdan emin olacağız.

2- Binamızı ve hizmetlerimizi ailelere, eğitmen, personel ve çocukların erişimine uygun saatler içinde sunmak.

3- Hizmetlerimizin erişilebilir olmasını sağlamak.

4- Farklı seçeneklerin ve tercih edebilme imkanının olduğu bir çevre ve atmosfer oluşturmak.

5- Kendimizi geliştirmek ve ilerletmek için dışarıdan destek (danışmanlık vs) almak.

to top button