Amaç&Hedeflerimiz

Hedefimiz

2-5 yaş arası gün içerisinde ev ortamından uzak çocuklara,

ev ortamına alternatif bir alanda

mükemmel bakım ve geniş bir yelpazede sunduğumuz oyun aktivitelerini sunmak, yaşlarına göre eğitim programları ile gelişimlerini desteklemek, bire-bir dil eğitim programları sunarak ileriki yıllarını kapsayan eğitim ve öğretim yaşamlarına temel hazırlamaktır

Araçlarımız

madde 1: Hedefe ulaşmak için Seteney Anaokulu okul öncesi müfredatı doğrultusunda çocuğun sosyal, duygusal ve bilişsel becerilerini geliştirmek için uyarıcı faaliyetleri organize edecek iyi nitelikli ve yetkin personel isdihdam eder.

madde 2: Ebeveynlerin çocuklarının bakımı/refahını ilgilendiren her türlü bilgiye erişimini sağlamak: Ebeveynlerin kurum ve personel ile güven temelli ve sağlıklı bir ilişki geliştirmeleri için gerekli olan zaman, materyal (podcastler, videolar, metinler) sağlanacaktır.

madde 3: Ebeveynlerin çocuklarının sağlık, güvenlik ve refah bozan herhangi bir sorunu olduğunu hissetikleri takdirde idari personelle direk iletişime geçmelerinin gerekliliğine dair farkındalık oluşturacak ve idari personel de bu sorunlara uygun bir çözüm bulmak için mümkün olduğunca yardımcı olacaklardır.

madde 4: Bu faaliyetler samimiyetle, sevecen ve teşvik edici bir ortamda sağlanacaktır.

madde 5: Çocuklara yeteneklerine güven duymalarını sağlayacak, özgüvenlerini yükseltecek şekilde teşvik edici kaynak ve faaliyetler sağlamak

madde 6: Tüm kaynaklar ve faaliyetler tüm öğrencilere eşit sunulur: Bu hüküm özel ihtiyaçları kabul ve anlayışı teşvik edecek ve bütün çocuklar için erişilebilir olacaktır.

madde 7: Ebeveynler kurum tarafından doğacak sonuçların çocuğun zararına olacağına dair zorlayıcı gerekçeler olmadığı takdirde) çocukları ile ilgili her türlü endişe ve uygulanan işlemden haberdar edileceklerdir.

to top button